Klicka på VERKTYG -> SKICKA SMS för att öppna SMS-fönstret. Kundens mobilnummer kommer vara ifyllt i förväg. Om kundens nummer inte är ifyllt går det bra att skriva i det manuellt. eHUB kräver att mobilnumret fylls i med formen +46XXXXXXXXX.


Under rubriken Meddelande skriver du det meddelande som ska skickas till mobilnumret. Bredvid rubriken står det antal SMS som kommer krävas för ditt meddelande*. 


Efter att ditt SMS har skickats till kunden skapas ett ärende på objektet, så att Ni kan följa upp vad som kommunicerats till kund. Du hittar dessa ärenden under VERKTYG -> ÄRENDEN.


*Kontakta info@studio27.se för prislista.