Steg 2 Utförande i PUB-modulen kan antingen göras av en entreprenör eller av kunden själv. Som standard är det en entreprenör som genomför steget, och efteråt markerar utförandet som klart i mobilapplikationen eHUB. 


Utförandet kan också åläggas kunden. Klicka på VERKTYG -> ÄNDRA OBJEKT. Överst i rutan finns inställningar för UTFÖRANDE. Klicka på KUNDEN SJÄLV


Ett objekt som kunden själv ska genomföra utförandet kan inte signeras av en entreprenör i appen. Kunden måste själv logga in på https://app.ehub.se/minprofil med BankID för att markera steget som utfört. Först när kunden har markerat steget som utfört kan nästa, och sista, steget påbörjas.