I ekonomimodulen, som ingår i alla moduler i eHUB, listas alla faktureringsordrar som skapas i eHUB. Varje gång en ny order skapas (exempelvis genom att ett PUB-objekt slutbekräftas) skickas ett mail till den emailadress som angivits som Ekonomimail i SYSTEM -> SYSTEMINSTÄLLNINGAR med uppmaning om att logga in på https://app.ehub.se/invoicing.


I Ursprungsläget listas bara de faktureringsordrar som ännu inte markerats som hanterade. Klicka på HANTERA för att markera faktureringsordern som hanterad. 

Klicka på VISA ALLA FAKTURERINGSORDRAR  för att lista alla genererade ordrar. Klicka på VISA BARA AKTUELLA FAKTURERINGSORDRAR  för att återigen bara lista ej hanterade ordrar.


Signeringarna för de olika PUB-stegen kan inte ångras på ett objekt vars faktureringsorder som markerats som hanterad. För att kunna göra det måste man först ÅNGRA hanteringen. Klicka på VISA ALLA FAKTURERINGSORDRAR  och klicka sedan på ÅNGRA för att ta bort hanterad-markeringen för ett objekt.