Min Profil är en sida där Era kunder, med hjälp av BankID, kan logga in och se vilka uppgifter som finns registrerade om dem. De kan se sina avtal och titta på bifogade filer från sina objekt. Kunder som inte har tillgång till BankID måste kontakta respektive avtalsägare för att få tillgång till sin information.


I nuläget är det bara information som är knutet till Modulen PUB som visas på Min Profil.