Objektspecifika filer är filer som visas både före entreprenören i appen, och för kunden på Min Profil. Exempel på filer kan vara ritningar eller avtal.


För att lägga till en objektspecifik fil på ett objekt, klicka på VERKTYG -> FILER och klick i rutan för att ladda upp filen. När filen har laddats upp visas den i listan under uppladdningsrutan.


För att ta bort en fil från objektet, klicka på papperskorgen.